اپ ڈیٹس
 • 260.00 انڈے فی درجن
 • 448.00 زندہ مرغی
 • 672.00 گوشت مرغی
 • پولٹری
 • چینی یوآن قیمت خرید: 40.15 قیمت فروخت : 40.25
 • امریکن ڈالر قیمت خرید: 286.38 قیمت فروخت : 286.88
 • یورو قیمت خرید: 305.91 قیمت فروخت : 306.51
 • برطانوی پاؤنڈ قیمت خرید: 355.34 قیمت فروخت : 355.99
 • آسٹریلیا ڈالر قیمت خرید: 190.98 قیمت فروخت : 191.48
 • کینیڈا ڈالر قیمت خرید: 213.35 قیمت فروخت : 213.85
 • جاپانی ین قیمت خرید: 2.03 قیمت فروخت : 2.06
 • سعودی ریال قیمت خرید: 76.34 قیمت فروخت : 76.49
 • اماراتی درہم قیمت خرید: 77.96 قیمت فروخت : 78.11
 • کویتی دینار قیمت خرید: 933.01 قیمت فروخت : 934.63
 • کرنسی مارکیٹ

کرنسی مارکیٹ
08-06-2023

کرنسی قیمتِ خرید قیمتِ فروخت
چینی یوآن 40.15 40.25
امریکن ڈالر 286.38 286.88
یورو 305.91 306.51
برطانوی پاؤنڈ 355.34 355.99
آسٹریلیا ڈالر 190.98 191.48
کینیڈا ڈالر 213.35 213.85
جاپانی ین 2.03 2.06
سعودی ریال 76.34 76.49
اماراتی درہم 77.96 78.11
کویتی دینار 933.01 934.63