اپ ڈیٹس
 • 239.00 انڈے فی درجن
 • 442.00 زندہ مرغی
 • 641.00 گوشت مرغی
 • پولٹری
 • چینی یوآن قیمت خرید: 38.61 قیمت فروخت : 38.71
 • امریکن ڈالر قیمت خرید: 278.36 قیمت فروخت : 278.86
 • یورو قیمت خرید: 301.35 قیمت فروخت : 301.95
 • برطانوی پاؤنڈ قیمت خرید: 352.65 قیمت فروخت : 353.30
 • آسٹریلیا ڈالر قیمت خرید: 182.61 قیمت فروخت : 183.11
 • کینیڈا ڈالر قیمت خرید: 206.29 قیمت فروخت : 206.79
 • جاپانی ین قیمت خرید: 1.80 قیمت فروخت : 1.83
 • سعودی ریال قیمت خرید: 74.19 قیمت فروخت : 74.34
 • اماراتی درہم قیمت خرید: 75.76 قیمت فروخت : 75.91
 • کرنسی مارکیٹ
 • تولہ: 211600 دس گرام : 181400
 • 24 سونا قیراط
 • تولہ: 193965 دس گرام : 166282
 • 22 سونا قیراط
 • تولہ: 2382 دس گرام : 2044
 • چاندی تیزابی
 • صرافہ بازار

کرنسی مارکیٹ
24-02-2024

کرنسی قیمتِ خرید قیمتِ فروخت
چینی یوآن 38.61 38.71
امریکن ڈالر 278.36 278.86
یورو 301.35 301.95
برطانوی پاؤنڈ 352.65 353.3
آسٹریلیا ڈالر 182.61 183.11
کینیڈا ڈالر 206.29 206.79
جاپانی ین 1.8 1.83
سعودی ریال 74.19 74.34
اماراتی درہم 75.76 75.91
کویتی دینار 908.31 909.93