اپ ڈیٹس
 • 251.00 انڈے فی درجن
 • 326.00 زندہ مرغی
 • 510.00 گوشت مرغی
 • پولٹری
 • امریکن ڈالر قیمت خرید: 278.50 قیمت فروخت : 279.00
 • یورو قیمت خرید: 302.67 قیمت فروخت : 303.21
 • برطانوی پاؤنڈ قیمت خرید: 358.79 قیمت فروخت : 359.43
 • سعودی ریال قیمت خرید: 74.11 قیمت فروخت : 74.24
 • کویتی دینار قیمت خرید: 910.24 قیمت فروخت : 911.87
 • کرنسی مارکیٹ
 • تولہ: 252400 دس گرام : 216400
 • 24 سونا قیراط
 • تولہ: 231365 دس گرام : 198365
 • 22 سونا قیراط
 • تولہ: 3282 دس گرام : 2817
 • چاندی تیزابی
 • صرافہ بازار